I Mojzes 1:1

Se spomnite strašnega domačega branja iz šole? Vedno se je zdelo, kot da bi učitelj našel najbolj dolgočasno knjigo, ki jo lahko prebereš. Nato ti je učitelj zadal dvojno bolečino, ko je dodal, da moraš knjigo pregledati, potem ko jo prebereš. Ne moreš samo reči, da je dolgočasna za umret. Učitelj pričakuje, da boš povzdigoval na pol zgrajeno zgodbo in vlil življenje še nerojenim likom. Najbrž je noč pred oddajo domačega branja in se še vedno spopadaš z XXXI. (enaintrideseto) stranjo predgovora. Čas je za drastično akcijo. Hitro preskočiš na zadnje poglavje. Hvaležen si, da je dolgo le petnajst strani. Hitro prebereš in pripravljen si napisati svojo recenzijo. Naslednji dan v razredu predstaviš svoj prepričljiv pregled knjige. Vendar si šokiran, ko prejmeš učiteljevo oceno, ki je manj kot zadovoljiva. Zdi se, da je učitelj prebral dolgočasno knjigo in da je tvoj pregled popolnoma napačen. Zakaj? Ker nisi začel na začetku.

Biblija je knjiga, ki jo pogosto napačno ali slabo razumemo, ker ne uspemo začeti na začetku. Bog je namreč začel prav tam. Tako bomo na začetku začeli tudi s preučevanjem Svetega pisma.

Prva Mojzesova knjiga 1:1 »V začetku je ustvaril Bog nebesa in zemljo.«

Prvih pet besed v Bibliji je: »V začetku je ustvaril Bog«.  Mnogim se lahko zdi presenečenje, da Bog ne porabi nobenega časa za dokazovanje svojega obstoja. Na tisoče strani je bilo napisanih, ko so poskušali dokazati ali ovreči obstoj Boga. Bitje, popolnoma nedotaknjeno od teh argumentov, je sam Bog. Preprosto navaja, da je na začetku obstajal le On. V otroštvu sem poletje preživel na mlečni farmi svojega strica. Na dvorišču je imel napajalno korito, ki ga je napolnil tekoči trak. Bilo je tudi več krmilnikov za seno, ki so jih polnili z nadzemnih ploščadi neposredno s senika. V obeh primerih kmet nikoli ni prišel v neposredni stik z živino v hlevu, živali ga niso nikoli videle. Govedo je pojedlo hrano, ki jo je priskrbel kmet, in prespalo v hlevu, ki ga je zgradil kmet. Krave nikoli niso podvomile v obstoj kmeta, niti kmet ni videl potrebe po dokazovanju svojega obstoja. Krave so domnevale njegov obstoj in oblast, ker je bil dobavitelj vsega, kar so potrebovale, in ustvaril vse, kar so imele. Če bi se krave zbrale in razpravljale o obstoju kmeta, bi to resnično vplivalo na resničnost obstoja kmeta? Ne! Bog se je in se bo človeku občasno razodel. Tako kot krave občasno vidijo kmeta. Njegov obstoj pa se razume. V Izhodu, potem ko je Bog zapovedal Mojzesu, naj se vrne v Egipt, da bi rešil Hebrejce iz zasužnjenja, je Mojzes vprašal Boga, kaj naj reče, kdo ga je poslal. Božji odgovor je zapisan v Drugi Mojzesovi knjigi, v 3. poglavju, verz 14: »In Bog reče Mojzesu: JAZ SEM, KI SEM.  In reče: Tako boš rekel sinovom Izraelovim: JAZ SEM me je poslal k vam.« JAZ SEM je preprosta izjava obstoja. Bog je Bog, ki obstaja.

Tretja in četrta beseda v Bibliji sta »je ustvaril«. Kdo je ustvarjal? Bog je ustvaril stvarstvo. Je imel kaj za začetek? Ne! Ustvaril je iz nič, vse, kar obstaja. Od nekdaj sem hotel napisati knjigo. Ko pišete knjigo, ste ustvarjalec literature. Kot ustvarjalec knjige ste lastnik knjige. Imate pooblastilo, da določite, kaj se bo zgodilo z vašo knjigo. Pravila postavite vi, ker ste ustvarjalec. Bog je ustvaril vse stvari, zato je tudi njihov lastnik. Ima avtoriteto, da določi, kaj se bo zgodilo z njimi. Pravila postavlja, ker je stvarnik vseh stvari.

Zadnje besede prvega stavka v Svetem pismu so »nebesa in zemljo«. Ta fraza se v celotni Bibliji uporablja za pomen vsega, kar obstaja. V tem verzu ima tudi dobesedni pomen dejanskega neba in zemlje. Bil je začetek. Zunaj Boga ni bilo ničesar, bilo je le tisto, kar je ustvaril. Ustvaril je vse duhovno in fizično, vesolje in zemljo. V Izaiji, poglavje 44, verz 24, Bog pravi takole: »Tako govori Gospod, ki te je odkupil in te oblikoval od materinega telesa: Jaz sem, GOSPOD, ki sem vse naredil, ki sem sam razpel nebo, razprostrl zemljo – kdo je bil z menoj?« Vse, kar imamo, vse, kar vidimo, in vse, kar ne vidimo, je ustvaril Bog.

Če želimo razumeti Sveto pismo, moramo razumeti začetek. Ko preučujemo geometrijo, začnemo z nekaterimi osnovnimi definicijami, kot so točka, črta in ravnina. Iz teh osnovnih definicij lahko gradimo celotno razumevanje geometrije. V prvem verzu Svetega pisma je Bog postavil temeljna načela o sebi in svoji knjigi. On obstaja; je ustvarjalec, lastnik in sodnik; in ustvaril je vse, nič ne obstaja zunaj Njega. Da bi razumeli Sveto pismo in Boga, moramo sprejeti ta temeljna načela.