I Mojzes 1:1

Se spomnite strašnega domačega branja iz šole? Vedno se je zdelo, kot da bi učitelj našel najbolj dolgočasno knjigo, ki jo lahko prebereš. Nato ti je učitelj zadal dvojno bolečino, ko je dodal, da moraš knjigo pregledati, potem ko jo prebereš. Ne moreš samo reči, da je dolgočasna za umret. Učitelj pričakuje, da boš povzdigoval…

Read More

Genesis 1:1

Genesis 1:1 Do you remember the DREADED reading assignment in school?  It ALWAYS seemed the teacher would find the most BORING book for the class to read.   Then the teacher made it DOUBLY painful by assigning YOU to review the book!  What will you write?  You cannot just say, “It is as dry as…

Read More

Janez 3:16

Janez 3:16 »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« Verjetno eden najbolj citiranih verzov iz Svetega pisma. Biblija je najpomembnejša, najvplivnejša, najbolj zlorabljena in najbolj napačno razumljena knjiga na svetu. Vendar je sporočilo Svetega pisma lahko…

Read More

John 3:16

John 3:16 KJV, “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” Probably one of the most quoted verses from the Bible.  The Bible is the most important, the most influential, the most misused, and the most misunderstood book…

Read More

Kaj je Baptist?

Kaj je v imenu? Ime je oznaka. Pomaga nam identificirati in organizirati nove informacije. Proizvajalci uporabljajo splošne etikete, da nam pomagajo prepoznati izdelke po njihovi vsebini. Torej na vseh pločevinkah sardin v trgovini piše sardine. Zato vemo, kaj je v pločevinki. Nato dodajo modifikatorje tej splošni nalepki, ki nam povejo, kako so pripravljene sardele. Lahko…

Read More

Teraformiranje Zemlje

I Mojzes 1:1–25 Če ste takšni kot jaz in imate radi znanost, boste morda nad novim napredkom vesoljskega poleta zelo navdušeni. Pred nekaj meseci smo imeli priložnost gledati prvo izstrelitev posadke SpaceX Crew Dragon. Zdaj je na zvezdah ali vsaj na Luni! Prvi moški je stopil na Luno kmalu po mojem rojstvu. Upam, da jih…

Read More

What is a Baptist?

What is in a name?  A name is a label.  It helps us identify and organize new information.  Manufactures use general labels to help us identify products by their content.  Written on all the cans of sardines at the store is “sardines.”  Hence, we know what is in the can.  Next, they add modifiers to that general…

Read More

Terraforming the Earth

Genesis 1:1-25 If you are like me and enjoy science, you might be very excited about the new advances in space flight.  Just a couple of months ago we had the opportunity to watch the first launch of the manned SpaceX Crew Dragon.  Now it is on to the stars or at least to the…

Read More